Οι νότες κορυφής είναι τριαντάφυλλο, Κάρδαμο και σαφράν; οι μεσαίες νότες είναι τριαντάφυλλο και κρίνος; οι νότες της βάσης είναι ξύλο κασμίρι, ροδάκινο , Ξυλαλόη (Ουντ) και θυμίαμα.