• Νότες κορυφής: Εσπεριδοειδή.
  • Μεσαίες νότες: Γεράνι.
  • Νότες βάσης: Ξυλαλόη, νότες ξύλων και κεχριμπάρι.