Οι νότες κορυφής είναι Γεράνι και Τριαντάφυλλο Βουλγαρίας; οι μεσαίες
 νότες είναι ξύλο Guaiac και Κέδρος Άτλας; οι νότες βάσης είναι 
Κεχριμπάρι, Βέτιβερ Αϊτής και Μόσχος.